Cloud Service Provider (CSP) & Managed Service Provider (MSP)

Di bawah Cloud Framework Agreement (CFA), Kerajaan telah melantik 4 Cloud Service Provider (CSP) bagi menawarkan perkhidmatan pengkomputeran awan (IaaS, PaaS, SaaS dan perkhidmatan profesional) kepada kerajaan. Pihak CSP juga telah melantik Managed Service Provider (MSP) bagi menguruskan perkhidmatan nilai tambah (perkhidmatan terurus, latihan percuma, kajian pasaran dan libat urus) kepada Agensi Sektor Awam.

Amazon Web Services (AWS)

Radmik Solutions Sdn Bhd

Google Cloud

 Awantec System Sdn Bhd

Microsoft

Enfrasys Solutions Sdn Bhd

Telekom Malaysia (TM)

Cloud Connect Sdn Bhd