Skop Perkhidmatan Managed Service Provider (MSP)

Memantau Service Level Agreement (SLA) bagi setiap perkhidmatan yang disediakan;