Kemasi Kini: 22 November 2023

PERANCANGAN MESYUARAT JAWATANKUASA TEKNIKAL ICT (JTI) DAN MESYUARAT JAWATANKUASA PEMANDU ICT (JPICT) MAMPU TAHUN 2024

PERKARA TARIKH MESYUARAT JTI MAMPU TARIKH MESYUARAT JPICT MAMPU TARIKH AKHIR PENGHANTARAN KERTAS PERMOHONAN
Mesyuarat Bilangan 1 Tahun 2024 21 Februari 2024 6 Mac 2024 15 Januari 2024
Mesyuarat Bilangan 2 Tahun 2024 8 Mei 2024 21 Mei 2024 15 April 2024
Mesyuarat Bilangan 3 Tahun 2024 1 Ogos 2024 14 Ogos 2024 10 Julai 2024
Mesyuarat Bilangan 4 Tahun 2024 16 Oktober 2024 30 Oktober 2024 30 September 2024